Megalomaniac Filminin Bilgileri

Megalomaniac

Megalomaniac, kurban ile cellat arasındaki görünmez çizgiyi ve bu çizginin nasıl aşıldığını sorguluyor. Ataerkilliğin ağırlığı ve Maniheizm yanılsaması hakkında bir film.