24 Kent Filminin Bilgileri

24 Kent

Film, gerçek ve kurgusal unsurları bir araya getirerek, 20. yüzyılın ikinci yarısından 21. yüzyıla geçişte Çin'deki endüstriyel değişimi ele alır. Başlangıçta bir silah fabrikası olarak kurulan 420 Numaralı Fabrika, zamanla devlet tarafından özel sektöre devredilir ve yeni bir konut ve alışveriş kompleksi haline getirilmek üzere yıkılır.